İHTİNÂK-I RAHM


İHTİNÂK-I RAHM
Eskiden, rahmin tıkanmasından dolayı olduğu sanılan ve kadınlarda görülen asabî bir hal ve hastalık

Yeni Lügat Türkçe Sözlük . 2009.